Administrering av innsendte skjemaer

Du kan lett få oversikt over alle tilbakemeldinger fra besøkende sendt enter via et kontakt oss-skjema eller et annet skjema samt eksportere dem til en Excel-fil.

1. For å vise alle innsendte skjemaer klikk på «Vis responser» øverst i skjemavinduet.

Form management

2. Du kan åpne hver av de innsendte responsene.

Form management

 Da får du opp et slikt vindu:

Form management

3. Videre kan du eksportere alt til en fil i xml-format ved å klikke på «Eksport».

Form management

4. Du kan også slette valgte responser eller alle responsene ved å klikke på «Slette».

Form management

Hvordan få alle responser tilsendt på e-post
Bortsett fra å ha oversikt over alle innsendte skjemaer på hjemmesiden din, kan du få dem tilsendt på e-post.

1. Klikk på innstillinger øverst i skjemavinduet.

Form management

2. Skriv inn e-posten din i feltet «e-postadresse». 

Form management

Etter innsending
Nå kan du velge mellom å videresende brukeren f.eks. til forsiden eventuelt en annen side eller vise en takk-melding etter at skjemaet ble innsendt

1. For å endre på meldingen rediger testen i feltet nederst i vinduet.

2. For å omdirigere brukeren velg «Redirigere til side».

 

Form management


Finner du ikke svaret på det du lurer på?