Personvern

Vennligst noter at bilder, videoer eller annet innhold delt av Brukere på Webnodes Nettsider er publisert innhold; derfor er dette ikke sett på som "identifiserbar personinformasjon" og er derfor ikke underlagt dette Personvernet.

Identitet og kontaktinformasjon til din personlige datakontrollør:

Webnode AG, ID CH - 170.3.036.124-0, basert i Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Sveits, kontakt e-postadresse: support@webnode.no.

(også omtalt som "Webnode", "oss" eller "vi"),

1. Webnode som kontrolløren av personinformasjon

Webnode fungerer som en personlig datakontrollør i relasjon til den Personlige Informasjonen til Brukere og individer som besøker Webnodes nettside.

Hvorfor behandler vi personlig informasjon? For å være i samsvar med kontrakten eller for å gjennomføre juridiske plikter, samler Webnode inn personlig informasjon fra Brukere som fyller ut kontrakten, registreringen, en ordre, en betaling og fakturaskjema på siden vår.

Webnode behandler informasjonen de mottar fra Brukeren og andre individer som bruker Webnode eller besøker nettsiden vår: informasjonskapsler, loggfiler (IP-adresse eller annen identifiserbar informasjon på nett).

For hvor lenge blir personinformasjonen behandlet? Brukeres personlige informasjon er behandlet så lenge det er en kontrakt mellom partene, men også så lenge det er nødvendig for å sikre sikkerheten til tjenesten og for å gjennomføre plikter som kommer fra spesielle juridiske regulasjoner.

2. Webnode som en behandler av personlig informasjon

Webnode gir brukere lagringsplass slik at de kan lagre informasjon på Webnode sine servere. Informasjonen fra Brukeren kan også inneholde personlig informasjon til andre fysiske personer (datasubjekter). Webnode fungerer som en behandler av personlig informasjon av dette informasjonen. Brukeren fungerer som en kontrollør av den personlige informasjonen. I artikkel 28 av Personvernforordningen konkluderer kontrolløren og behandleren (Webnode) en kontrakt for databehandling, som er tilgjengelig her.

Hva er grunnen for behandling og hvordan behandler vi informasjonen? Webnode interferer ikke med Brukerens informasjon, endrer den ikke, deler den ikke ut, og gir ikke tredjeparter tilgang til dem (utenom å gjøre dem tilgjengelig til juridiske krefter for å følge loven), utenom dens lagring på Webnode sine servere, med mindre annet er sagt i Kontrakten. Grunnen til å håndtere denne personlige informasjonen er for dens lagring og for å gjøre dem tilgjengelige for Brukeren.

3. Mottakere og behandlere av personlig informasjon

Webnode sender ikke den personlige informasjonen til noen andre kontrollører.

The personal data processors are:

De som behandler personlig informasjon er:

  • firma, eller fysiske bedrifter som driver regnskap som er ansvarlig for å utføre operasjoner relatert til regnskapsføring;
  • firma, eller bedrifts IT-entreprenører som er ansvarlig for å implementere IT-administrasjon og utvikling av programvare som brukes av Webnode;
  • companies, or business-to-business individuals providing server services that are in charge of storing data;
  • firma, eller "firma-til-firma" individer som tilbyr server-tjenester som har ansvar for lagring av informasjon;
  • firma som tilbyr betalingstjenester;
  • firma som tilbyr tjenester relatert til e-postkommunikasjon

Personlig informasjon kan bli gjort tilgjengelig for statlige myndigheter under enkelte forhold.

4. Den registrertes rettigheter

Som en registrert, har du rettigheter til: a) tilgang; b) korrigering; c) sletting; d) begrensning av behandling; e) å nekte behandling; f) flyttbarhet av informasjon; g) å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet; h) å få informasjon angående korrigering av personlig informasjon eller begrenselsen av behandlingen; i) til å bli informert dersom det har vært et sikkerhetsbrudd av den personlige informasjonen; j) å fradra samtykket til behandlingen av den personlige informasjonen.

Rettighetene dine som en registrert er skrevet i detaljer i EU Regulering 2016/679 (GDPR)

Du kan oppheve samtykket ditt når som helst skriftlig og innfri de andre rettighetene til den Registrerte ved å sende en forespørsel til e-postadresse support@webnode.no